شناخت ديابت نوع 1 

اين نوع ديابت، يك بيماري مزمن است . در ديابت نوع اول، سلول‌هاي سازنده انسولين در لوزالمعده نابود مي‌شوند و بدن قادر به توليد انسولين نمي‌باشد. انسولين هورموني است كه به سلول‌هاي بدن شما كمك مي‌كند تا از قند طبيعي به نام گلوكز براي ايجاد انرژي استفاده كند. بدن شما گلوكز را از غذاهايي كه مي‌خوريد به دست مي‌آورد. انسولين به گلوكز اجازه مي‌دهد كه از خون به سلول بدن شما منتقل شود. كليه و بافت ماهيچه‌اي شما گلوكز،قند خون، اضافي را ذخيره مي‌كند. زماني كه شما نياز به انرژي بيشتري داريد مانند ميان وعده‌هاي غذايي، زماني كه ورزش مي‌كنيد و زماني كه مي‌خوابيد، اين گلوكز اضافي آزاد مي‌شود. در ديابت نوع اول، به علت عدم وجود انسولين ، بدن قادر به توليد گلوكز نمي‌باشد كه اين امر باعث افزايش سطح قندخون مي‌شود و مي‌تواند منجر به مشكلات كوتاه‌مدت و بلند‌مدت شود.