آيا ديابت مي‌تواند برنامه خواب شما را تحت تأثير قرار دهد؟

ديابت و خواب

ديابت شرايطي است كه بدن به‌خوبي نمي‌تواند انسولين توليد كند كه باعث ايجاد سطوح بالاي گلوكز در خون مي‌شود. شايع‌ترين نوع آن، ديابت نوع 1 و 2 مي‌باشد. اگر شما مبتلا به ديابت نوع 1 باشيد لوزالمعده انسولين توليد نمي كند بنابراين شما بايد به طور روزانه از انسولين استفاده كنيد. اگر شما مبتلا بهديابت نوع 2 باشيد، بدن شما مي تواند كمي انسولين توليد كند اما معمولاً اين مقدار كافي نمي باشد و اين به آن معناست كه بدن شما نمي تواند از انسولين به‌ درستي استفاده كند.