زخم جراحي

زخم جراحي، بريدگي يا برشي بر روي پوست است كه معمولاً در طي جراحي توسط چاقوي جراحي ايجاد مي‌شود. زخم جراحي مي‌تواند نتيجه‌ي تخليه‌اي باشد كه در طي جراحي انجام‌شده است. اندازه اين زخم‌ها بسيار متفاوت است و معمولاً با بخيه بسته مي‌شوند اما در بعضي موارد براي درمان بايد باز بمانند.